Trainingen

Hieronder vind je een greep uit onze 1-daagse trainingen die incompany afgenomen kunnen worden.
Klik hier voor het totale opleidingenoverzicht

Incompany

Basiscursus medezeggenschap

Wat leer je?
Met deze basiscursus loop je je achterstand snel in. Je leert alles wat je moet weten om je werk als or-lid optimaal uit te voeren. Maar dat niet alleen. Na deze basiscursus kijk je enthousiast en bewust naar zaken die met medezeggenschap te maken hebben. Zaken waarmee je iedere dag in aanraking kunt komen. Je bent scherper en bewuster. En je bent volledig op de hoogte van de (on)mogelijkheden van de medezeggenschap binnen de organisatie. Je weet wat er op je bord ligt en daar ben je op voorbereid. Samen met de andere or-leden lever je een directe bijdrage aan het succes van jouw organisatie!

Lees meer

Jaap Jongejan

Jaap heeft een brede ervaring met veranderingsprocessen, adviseert, coacht en begeleidt managers en verzorgt trainingen aan toezichthouders, management

Incompany

Basiscursus dagelijks bestuur voor de or

Wat leer je?
Start je als voorzitter of secretaris? Wil je je functie vanaf het begin een succes maken, zónder in zeven sloten tegelijk te lopen? Dan is deze opleiding geschikt voor je. Aan de hand van aansprekende en duidelijke voorbeelden vertalen wij de theorie direct naar je dagelijkse praktijk. Zo kom je goed beslagen ten ijs en heb je meer plezier in je nieuwe functie!

Lees meer...

Mr.drs. Harry Leutscher

Harry is werkzaam als consultant, trainer en coach binnen verschillende branches. Zijn opdrachten bestaan onder andere uit: begeleiding bij fusie, reorganisatie en overname, begeleiding bij invoering functiewaardering, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en samenstellen van sociale convenanten, training van ondernemingsraden en directie- en managementteams.

Incompany

De nieuwe Arbowet in jouw praktijk

Na afloop van deze training:

  • Ken je de wijzigingen in de Arbowet
  • Kun je een oordeel geven over de gevolgen, kansen en uitdagingen voor je eigen organisatie
  • Heb je een plan van aanpak uitgewerkt over joiw rol als OR/VGWM-commissie

Lees meer...

Porto Franco

Porto Franco werkt als veiligheidskundige en adviseur bij tri-plus. Hij begeleidt ruim 16 jaar bedrijven, overheden ondernemingsraden met het verbeteren van arbeidsomstandig-heden en medezeggenschap.

Incompany

Competentiescan met maatwerktrainingNIEUW!

De ideale manier om de or te ontwikkelen!

Met de integrale aanpak van dit complete pakket ontwikkel je de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor optimaal or-werk. Het pakket bestaat uit een competentiescan met een daarop aansluitende maatwerktraining.

1. Competentiescan: OR selfie

Om vast te stellen waar de kracht en de verbeterpunten van de ondernemingsraad uit bestaan bieden we in samenwerking met tri-plus een aanpak aan die begint met het in beeld brengen van de competenties van de leden van de ondernemingsraad met een competentiescan, de zogenaamde OR-selfie.

De OR-selfie is een webbased vragenlijst waarmee je inzicht krijgt in het kennisniveau en de competenties van de leden van de ondernemingsraad. Scherp, realistisch en met oog op de toekomst. Het is een analyse, een nulmeting. Er blijkt bijvoorbeeld uit hoe efficiënt de or samenwerkt en invloed uitoefent. De OR-selfie maakt verbeterpunten zichtbaar die een goede basis vormen voor een op maat gesneden training van de ondernemingsraad.

2. Rapportage met voorstel maatwerktraining

Van dit onderzoek ontvang je een uitgebreide rapportage met een voorstel voor een maatwerktraining waarin de verbeterpunten die in het onderzoek naar komen worden verwerkt. Deze rapportage en het voorstel voor de maatwerktraining lichten we nader toe in een adviesgesprek. Op basis van het gesprek wordt het programma van de maatwerktraining naar uw wensen aangepast. Zodat de maatwerktraining u verder helpt om de ondernemingsraad optimaal te laten functioneren.

Prijs

De prijs voor de Competentiescan met maatwerktraining bedraagt:

  • Eendaagse maatwerktraining € 2750,- (ex BTW)
  • Tweedaagse maatwerktraining € 4750,- (ex BTW)

Geïnteresseerd in deze aanpak? Neem dan contact op met:

Roel van Rijk
Tel: 06-20134361 of 088-5840926
E-mail: roelvanrijk@vakmedianet.nl

Incompany

Communiceren met de achterban

Wat leer je?
Tijdens deze opleiding leer je je collega’s beter kennen. Je leert onderscheid te maken tussen de verschillende doelgroepen. Daarnaast weet je straks hoe je het beste kunt communiceren met deze groepen. In de ochtend wisselen we korte inleidingen af met praktische opdrachten en levendige discussies. Tijdens het middagprogramma maak je een begin met het ‘actieplan achterban’. Een helder plan dat je vervolgens in de or verder kan uitwerken. Aan het eind van de dag heb je een blauwdruk in handen voor je eigen actieplan!

Lees meer...

Chris Grammer

Chris is een ervaren trainer/consultant op het gebied van organisatie-ontwikkeling en ondernemingsraden. Hij is zelfstandig trainer/consultant en verbonden aan Cintea, Partners in Organisatieontwikkeling.

Incompany

Succesvol onderhandelen met de bestuurder

Wat leer je?
Deze training zorgt ervoor dat je dat gevoel kwijtraakt, zodat je straks in een prettige sfeer voor het resultaat van de onderhandeling kan gaan. Je leert doelgericht resultaten te bereiken met de Harvardmethode. Oftewel: je leert succesvol onderhandelen door je op je eigen belangen te richten, zónder de belangen van de ander uit het oog te verliezen. Je krijgt korte toelichtingen op de theorie, afgewisseld met krachtige oefeningen en dynamische rollenspelen. Je hebt straks een nieuwe, uiterst effectieve onderhandelingsstijl in de vingers!

Lees meer...

Drs. Dick Onvlee

Dick heeft jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van or’s. Hij is als zelfstandig communicatie trainer/adviseur, coach en mediator aangesloten bij Cintea.

Incompany

Or & Arbeidsvoorwaarden

Wat leer je?
Tijdens deze cursus leer je verschillende cao-bepalingen herkennen. Ook leer je wat je vrijheden als or zijn binnen de organisatie. Je weet welke bevoegdheden je kunt ontlenen aan de wet of de cao. En je leert hoe je afspraken hierover netjes vastlegt in een ondernemingsovereenkomst. Natuurlijk zorgen we er ook voor dat je je feiten goed op een rij hebt: je leert de hoofdlijnen van het Nederlands arbeidsrecht.

Lees meer..

Hans van den Hurk

Hans is werkzaam als adviseur en publicist op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Hij begeleidt ondernemingsraden onder andere bij fusies, reorganisaties, harmonisatie van (secundaire) arbeidsvoorwaarden, invoering functiewaardering, beoordeling en beloningssystemen.

Incompany

Or & VGWM

Wat leer je?
Deze opleiding geeft je een antwoord op al deze vragen. We zetten de echte veranderingen in de Arbowet helder voor je op een rij. Zodat je straks precies weet wat dit betekent voor uw branche of bedrijf. Daarnaast leer je hoe de verschillende commissies optimaal kunnen samenwerken. Dit alles illustreren we vooral met veel praktijkvoorbeelden. Je gaat zonder vragen en met een voldaan gevoel naar huis!

Lees meer..

Drs. Ruud Storck

Ruud is registerpsycholoog Arbeid & organisatie én Arbeid & gezondheid. Hij was eerder werkzaam als senior adviseur bij de grootste arbodienst van Nederland.

Incompany

Or & duurzame inzetbaarheid

Wat leer je?
Tijdens deze dag krijg je inzicht hoe een organisatie aan duurzame inzetbaarheid kan werken en beleid hierover kan ontwikkelen. Verder krijg je concrete handvatten aangereikt hoe de or hiermee aan de slag kan gaan.

Lees meer..

Hans van den Hurk

Hans is werkzaam als adviseur en publicist op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Hij begeleidt ondernemingsraden onder andere bij fusies, reorganisaties, harmonisatie van (secundaire) arbeidsvoorwaarden, invoering functiewaardering, beoordeling en beloningssystemen.

Incompany

Scenario's voor de or

Wat leer je?
Een middel om in onzekere situaties toch te handelen. Je leert wat scenario’s zijn, aan welke voorwaarden die moeten voldoen, hoe je scenario’s opstelt, hoe je de (waarschijnlijke) sociale gevolgen per scenario in kaart brengt.

Lees meer..

Hans van den Hurk

Hans is werkzaam als adviseur en publicist op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Hij begeleidt ondernemingsraden onder andere bij fusies, reorganisaties, harmonisatie van (secundaire) arbeidsvoorwaarden, invoering functiewaardering, beoordeling en beloningssystemen.

Incompany

Or & Pensioenen

Wat leer je?
Je leert alles over de pensioenwetgeving en de verschillende pensioensystemen en -vormen. Na afloop van de cursus ken je je rechten en plichten als or op het gebied van pensioenen, ook bij een fusie of overname. En op het overleg over een aanpassing van de pensioenregeling ben je helemaal voorbereid. Jij weet straks haarfijn hoe het zit! Je mag als deelnemer het pensioenregelement van jouw organisatie meenemen. De docent zal zoveel mogelijk inspelen op de regelementen van de deelnemers en jullie vragen hierover beantwoorden.

Lees meer...

Jaap Harmsen CPC

Jaap heeft een ruime ervaring in de pensioenbranche. Hij ondersteunt ondernemingsraden met pensioenvraagstukken. Jaap treedt geregeld op als gastspreker en pensioendocent. Hij publiceert regelmatig en was ook actief betrokken bij het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam met als onderwerp "Ondernemingsraad en Pensioen".

Incompany

Directeur & or

Wat leer je?
Tijdens deze opleiding gaan wij in op uw rechten en plichten als directeur en op de rechten en plichten van de or. U leert onder meer hoe u constructief met de or om kunt gaan en wat er in de Wet op de ondernemingsraden staat. Zo leert u wanneer u advies of instemming moet vragen en wanneer niet, om zo de grenzen van de or beter te leren kennen. Straks weet u ook wanneer u advies aan de or moet vragen bij organisatiewijzigingen, reorganisaties, financiële besluiten en bijvoorbeeld bij het benoemen van bestuurders. Daarnaast leert u hoe u uw or kunt ‘sturen’ en hoe u vertraging van besluitvorming kunt voorkomen. Tot slot wordt stilgestaan bij de verschillende proceduremogelijkheden die de or ter beschikking staan en hoe de gang naar de rechter kan worden voorkomen.

Lees meer..

Mr. Inge Hofstee

Inge is partner bij Boontje advocaten in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Inge heeft jarenlange (proces) ervaring in het bijstaan van zowel ondernemingsraden als bestuurders. Ook is Inge NMI-geregistreerd mediator

Incompany

Verdiepingscursus Advies- en Instemmingsrecht

Wat leer je?
Vergroot je kennis over de belangrijkste rechten van de or. Je leert alles over advies- en instemmingsrecht. Maar je weet ook welke rol de andere betrokkenen hebben, zoals de bestuurder, de medewerkers, de achterban en de vakbonden. Je leert welke rechten je hebt en hoe je daar een beroep op doet.

Lees meer..

Mr. Inge Hofstee

Inge is partner bij Boontje advocaten in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Inge heeft jarenlange (proces) ervaring in het bijstaan van zowel ondernemingsraden als bestuurders. Ook is Inge NMI-geregistreerd mediator

Incompany

Financiële stukken lezen en begrijpen voor de or

Wat leer je?
Na afloop van deze opleiding kun je bedrijfsmatig meedenken in het financieel beleid van uw organisatie. Je weet welke invloed je als or kunt krijgen via een structurele plaats in de cyclus via het artikel 24 WOR overleg. Je begrijpt financiële stukken.

Lees meer..

Drs. Peter Heymann

Peter heeft een eigen trainings-, coachings- en adviesbureau en is senior cursusleider bij Cintea, Partners in Organisatieontwikkeling. Verder is hij actief als inleider en schrijver van boeken over arbeidsverhoudingen, o.a. Gids voor Europese Medezeggenschap, en gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen.

Op ornet.nl/opleidingen vind je de volledige informatie over al onze trainingen.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.